Plzeň > Katedrála sv. Bartoloměje > Před věží

Lokalita: Plzeň

Presbyterium s hlavním oltářem a proslulou Plzeňskou madonou z 2. pol. 14.stol, vrcholným dílem evropského gotického sochařství. Je vytesána z opuky, měří 1,34 m a patří k nejvzácnějším gotickým památkám u nás vůbec. V r. 1993 zřídil papež Jan Pavel II. v Plzni biskupství a chrám sv. Bartoloměje se stal katedrálou.