Tachov > Jízdárna > Balkón

Lokalita: Tachov

Jízdárna ve Světcích (3 km od středu města Tachova) byla postavena v letech 1858 - 1860 Alfrédem I. Windischgrätzem. Tato jízdárna je druhá největší ve střední Evropě - po císařské jízdárně ve Vídni. Tato kulturní památka v sobě protínající sloh románský s gotikou v současné době prochází nákladnou rekonstrukcí, po jejímž ukončení bude sloužit jako víceúčelová hala pro kulturní, sportovní a další společenské akce.